מדריך הגנת הצומח, תברואה ווטרינריה
לאתר המחלקה הוטרינרית

קוטלי עשבים

אולימפוס 70% Olympus

תכשיר ברירני להדברת עשבים דגניים בחיטה לאחר הצצה

אטריביוט-קומבי Attribute-combi

תכשיר ברירני להדברת עשבים דגניים ועשבים ר"ע בחיטה לאחר הצצה

אקיפ 45 Equip

תכשיר ברירני להדברת עשבים בתירס

גולטיקס 70 Goltix

תכשיר ברירני להדברת עשבים רחבי עלים בסלק אדום ומספוא

סלקט סופר Select Super

תכשיר להדברה בררנית של עשבים דגניים חד-שנתיים ורב-שנתיים

סנקור 70% Sencor

תכשיר ברחרני להדברת עשבים דגניים ורחבי עלים בתפוחי אדנה, עגבניות שתולות, גזר, חיטה ושטחים לא חקלאיים - שטחי בור

אספלנדה Esplanada

לאודיס Laudis

קוטל עשבים בתירס לאחר הצצה

אליון Alion

קוטל עשבים דגנייםורחבי עלים בהדרים, גפן, מטעים נשירים וסובטרופיים, זית ותמר
דרונט בניית אתרים