מדריך הגנת הצומח, תברואה ווטרינריה
לאתר המחלקה הוטרינרית

אתרים מומלצים לחקלאים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר - חיפוש תכשירים

http://www.hadbara.moag.gov.il/hadbara

משרד החקלאות ופיתוח הכפר - שה"מ

http://www.shaham.moag.gov.il

השירות המטאורולוגי הישראלי

http://www.ims.gov.il/ims/all_tahazit

תחזית מזג האויר

http://www.israelweather.co.il/index.asp

העמותה הישראלית למחלות צמחים

http://www.phytopathology.org.il

החברה האנטומולוגית בישראל

http://entomology.org.il/about

המשרד להגנת הסביבה - חיפוש תכשירים

http://www1.sviva.gov.il/heterim/html/hip_tacshir.asp

האגודה הישראלית למדע העשבים הרעים

http://www.wssi.org.il/pws

דרונט בניית אתרים